Dostępność

. . .

Pomagamy instytucjom, firmom i organizacjom pozarządowym w zapewnianiu dostępności komunikacyjno-informacyjnej. Wykonujemy audyty dostępności oraz zapewniamy odpowiednie materiały.

Gwarantujemy

. . .

Jakość

Transkrypcje i napisy wykonywane przez osoby, nie przez roboty

Stały zespół ludzi z doświadczeniem w pisaniu tekstów

Weryfikacja tekstu przez drugą osobę przed wysłaniem do Klienta

Poufność

Przesyłanie plików przez serwer zabezpieczony certyfikatem SSL

Podpisanie klauzuli o zachowaniu poufności oraz RODO

Usuwanie plików zaraz po realizacji usługi z serwera i komputerów

Terminowość

Koordynator zespołu dbający o płynną realizację usługi

Możliwość realizacji w trybie przyspieszonym i ekspresowym

Elastyczne podejście do zadań zależnie od potrzeb Klienta

Zapewniamy dostępność informacyjno-komunikacyjną dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Wśród naszych usług znajdują się audiodeskrypcje, tłumaczenia Polskiego Języka Migowego, napisy do filmów zgodne z wytycznymi WCAG 2.1.