Transkrypcje wywiadów fgi

Wywiad fgi to metoda badawcza wykorzystywana między innymi w psychologii, socjologii lub innych badaniach społecznych. Najczęściej bierze w nim udział od 8-12 osób, które przez około półtorej godziny odpowiadają na pytania prowadzącego (moderatora). To on zachęca do wypowiadania się, motywuje i utrzymuje porządek podczas interview.

Wywiady fgi

Przygotowane wcześniej pytania moderator zadaje zgodnie ze scenariuszem. Maja one dać odpowiedzi na z góry ustalone zagadnienia.  Moderator zachęca do wyrażania indywidualnych opinii wszystkich uczestników. Wywiad fgi to bez wątpienia badanie focusowe, czyli skupione na określonej grupie osób, produkcie lub zagadnieniu. Dlatego w wywiadzie biorą udział uzgodnione osoby, wcześniej wybrane i wyselekcjonowane.

Mogą pochodzić z określonej grupy wiekowej, zawodowej lub mieć podobne zainteresowania. Najczęściej nagrywane jest całe spotkanie, łącznie z zadawanymi pytaniami. Po jego zakończeniu można zamówić transkrypcję wywiadu fgi. Profesjonalna firma świadcząca usługi transkrypcji wykona ją dokładnie i szczegółowo. Przepisany z nagrania tekst jest dzielony na części, zostaje oznaczony dokładny czas i osoby wypowiadające się.

Cechy dobrej transkrypcji wywiadu fgi

Dobre transkrypcje wywiadu fgi wymagają od translatora skupienia, uwagi i dokładności. Tylko w ten sposób przygotowany materiał odzwierciedli cały przebieg wywiadu. Transkrypcja pozwala na dokładną analizę nagrania, robienie notatek i uwag do poszczególnych wypowiedzi. Jest to doskonały materiał badawczy do wnikliwej analizy.

Samo nagranie wywiadu fgi z pewnością nie zawsze pozwala wyłapać najważniejsze kwestie. Szczególnie jest to ważne dla osób, dla których tekst pisany ma znaczenie. Transkrypcję wywiadu fgi można wydrukować lub elektronicznie sformatować. Z niej mogą powstać materiały reklamowe, konspekty do zajęć lub prezentacje na konferencje. Elektroniczna wersja transkrypcji wywiadu fgi jest bardzo wygodna i można z niej korzystać w różnych sytuacjach.

Transkrypcja wywiadu fgi dla firm

Firmy zlecające transkrypcję fgi, w której pytano o produkty, może bez wątpienia przygotować na jej podstawie doskonały materiał reklamowy. Transkrypcje wywiadu fgi na tematy społeczne można wykorzystać w różnych publikacjach,  materiałach dla studentów, wykładowców lub w książkach. Samodzielne przygotowanie transkrypcji dla osoby bez doświadczenia może być zajęciem nużącym i czasochłonnym. Tylko doświadczeni transkrybenci mogą zrobić to solidnie i szybko.  

Opublikuj w mediach:

Podobne posty