Transkrypcje wywiadów idi

Pogłębione wywiady indywidualne idi są jedną z technik badań jakościowych. Ich celem jest zdobycie informacji i opinii od respondenta, w rozmowie w tzw. „cztery oczy”.  Najczęściej metoda jest stosowana, kiedy nie jest możliwe zdobycie informacji poprzez ankietę.  

Osoby wybrane do udziału w takim wywiadzie spełniają określone kryteria doboru próby, które są z góry ustalone. Transkrypcje z wywiadów idi dają pełniejszy obraz i łatwiej z nich wyciągnąć wnioski. Jest to także doskonały materiał do przygotowania prezentacji z badania lub skryptu.

Zapis elektroniczny transkrypcji wywiadów idi

Zapis elektroniczny transkrypcji wywiadów idi łatwo przeedytować i wykorzystać w materiałach konferencyjnych lub na spotkaniach zarządu. Wywiad idi umożliwia uzyskanie bardziej szczerych odpowiedzi, zawierających istotne dane, szczególnie na tematy bardziej intymne lub kontrowersyjne. Prowadzący podczas jego prowadzenia stara się zachować przyjazną atmosferę, w celu uzyskania od respondenta większego otwarcia na tematy i szczerych odpowiedzi.

W odróżnieniu od wywiadów grupowych podczas wywiadów idi nie ma zakłóceń lub nacisku grupy. Każdy respondent biorący udział w badaniu może wypowiadać się swobodnie. Z takiego wywiadu często korzystają prowadzący, którzy chcą uzyskać informacje lub opinie od ekspertów. Nie zawsze bowiem specjaliści w określonej dziedzinie chcą się wypowiadać na forum. Bardziej odpowiada im indywidualna rozmowa, w której bez zakłóceń mogą wyrazić swoje zdanie.

Wnikliwa analiza danych na podstawie transkrypcji wywiadów idi

Transkrypcje wywiadów idi za zgodą biorących w nich udział osób są wykorzystywane w celach informacyjnych, marketingowych lub naukowych. Bez wątpienia jest to bardzo wygodna forma przekazu, która umożliwia wnikliwą analizę danych. Sam wywiad idi może być niewystarczający i nie pozwalać na analizę poszczególnych elementów wypowiedzi.

Transkrypcja wywiadów idi, czyli zapisanie nagrania na tekst może pomóc wykonać analizę dokładnie i wnikliwie. Wyniki wówczas są bardziej wiarygodne i prawdziwe. Podczas słuchania wywiadu może umknąć wiele ważnych kwestii. Zapisany tekst w formie elektronicznej pozwala na jego modyfikację, robienie notatek i wstawianie komentarzy.

Transkrypcja wywiadów idi a wywiady grupowe

Przeprowadzając wiele wywiadów idi łatwo się pogubić, można pomylić osoby i zmienić główny sens ich wypowiedzi. Posiadając transkrypcję wywiadu idi przy każdej osobie można dopisać własne spostrzeżenia i cechy szczególne. Z pewnością notatki pozwolą na łatwiejszą identyfikację każdej z osób biorących udział w wywiadzie idi.

Analizując badanie można pogrupować odpowiedzi udzielone na te same pytania i uzyskać w ten sposób zbiorowe informacje na określony temat. Osoba prowadząca wywiad idi zazwyczaj ma przed jego przeprowadzeniem przygotowane pytania. Jednak w trakcie jego trwania jest możliwa ich zmiana, rezygnacja z niektórych i zadanie nowych.

Cel główny transkrypcji wywiadów idi

Celem głównym jest przede wszystkim uzyskanie odpowiedzi na określone tematy i aby można było z odpowiedzi wyciągnąć prawidłowe wnioski.  Średni czas wywiadu idi wynosi od godziny do półtorej godziny. Wszystko zależy od tematu rozmowy. Możliwe są także krótsze, jednak nie mniejsze nić pół godziny. Respondent powinien mieć czas na swobodne wypowiedzenie się.

Opublikuj w mediach:

Podobne posty