Transkrypcje wywiadów indywidualnych

Wywiad to rozmowa pomiędzy dwoma osobami, lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca go zadaje pytania w celu uzyskania odpowiedzi na różne tematy. Mogą one dotyczyć zagadnień politycznych, prawnych, medycznych lub związanych z badaniami rynkowymi. Wywiad indywidualny polega na zadawaniu pytań jednej osobie, która jest specjalistą w danej dziedzinie, świadkiem zdarzenia lub osobą, której dotyczy sprawa. Interviewer zadaje szczegółowe pytania a respondent na nie odpowiada.

Po co transkrypcja wywiadów indywidualnych?

Najczęściej wywiady są nagrywane. Jednak podczas ich odsłuchiwania mogą umykać ważne kwestie. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie  transkrypcji wywiadów indywidualnych do specjalizującej się w tym firmy. Wykona ona zlecenie rzetelnie i profesjonalnie. Jeżeli nagranie będzie wyraźne czas wykonania transkrypcji wywiadu indywidualnego będzie krótki. Firmy, które wykonują badania rynkowe często korzystają z takiej formy zdobywania informacji o określonym produkcie.

Wszystkie osoby, które biorą udział w badaniu odpowiadają na te same pytania. Analiza odpowiedzi z nagrań może być bardzo trudna, wymaga bowiem skupienia, dokładności i skrupulatnego zapisywania. Dużo szybciej i łatwiej wyciągnąć najważniejsze informacje z przygotowanej transkrypcji wywiadów indywidualnych. Elektroniczny zapis łatwo zredagować, zrobić zestawienia, tabele porównawcze czy opisy. Transkrypcje wywiadów indywidualnych wykorzystywane są do tworzenia prezentacji lub skryptów.

Transkrypcja wywiadów indywidualnych w badaniach rynkowych

Zapis wywiadu pozwala na dokładną jego analizę, prześledzenie wypowiedzi respondentów zdanie po zdaniu i rzetelne wyciągnięcie wniosków. Czytający mogą zakreślać istotne fragmenty odpowiedzi,  szczególne informacje lub powtarzające się opinie. Dobrze wykonane badanie rynkowe wymaga skupienia i dokładności. Przeprowadzając je na grupie kilkudziesięciu lub kilkuset osób łatwo popełnić błąd. Transkrypcje wywiadów indywidualnych pozwalają na wnikliwą ich analizę, szczególnie dla osób, które są wzrokowcami.

Słuchając nagrania nie są w stanie zwrócić uwagi na wszystkie ważne elementy. Zapis nagrania na tekst pozwala na wizualny jego odbiór. Wyniki z pewnością będą dokładniejsze i obejmują wiele zagadnień poruszanych podczas wywiadu. Nawet te, które w przypadku nagrania byłyby niezauważone. Najlepszym rozwiązaniem jest przygotowanie badania rynkowego na podstawie różnych narzędzi i metod. Transkrypcja wywiadów indywidualnych i nagranie uzupełniają się i pozwalają na przygotowanie dokładnych wyników z przeprowadzonego wywiadu.

Opublikuj w mediach:

Podobne posty