Transkrypcje wywiadów ssi

Transkrypcje wywiadów ssi to zapisanie wcześniej przeprowadzonego wywiadu z nagrania audio lub video. Wywiad ssi jest to technika badawcza stosowana w badaniach jakościowych. Są to analizy, w których celem jest głębsze poznanie danego zjawiska. Transkrypcja wywiadów ssi polega na przepisaniu nagrania wywiadu częściowo ustrukturyzowanego.

Na czym polega wywiad ssi?

Wywiad ssi to typ wywiadu, w którym pytania przygotowuje się wcześniej i zadaje respondentowi w określonej kolejności. Na początku osoba prowadząca wywiad ssi zadaje pytania rozluźniające, których zadaniem jest nawiązanie kontaktu i rozluźnienie respondenta. W dalszej części pojawiają się pytania dotyczące tematu wywiadu, podczas których respondent odpowiada na z góry ustalone pytania.

Wywiad ssi jest częściowo ustrukturyzowany, dlatego mogą się w nim także pojawić pytania otwarte. Jego celem jest uzyskanie od respondenta informacji, które pozwolą na pogłębienie tematu. Transkrypcja wywiadu ssi pozwala na wnikliwa analizę przeprowadzonej rozmowy. Zapisany zostaje każdy szczegół wywiadu.

Profesjonalne transkrypcje wywiadów ssi

Profesjonalnie przygotowana transkrypcja wywiadu ssi wymaga od transkrybenta drobiazgowości, wsłuchiwania się w każdy szczegół nagrania. Ważne jest wyłapywania elementów, które pozornie wydają się nieistotne. Z dobrze przygotowanej transkrypcji wywiadu ssi często można wyczytać więcej niż z nagrania. Oglądając lub słuchając nagranie z pewnością często umyka nam wiele istotnych kwestii. Mogą to być przerwy w wypowiedziach respondenta. Możemy je dopiero zauważyć czytając transkrypcję ssi.

Dlatego ważne jest aby transkrybent był osobą doświadczoną, wnikliwą i analityczną. Ważna jest dokładność i bardzo dobry słuch. Wywiady ssi są metodą, która pozwala informatorowi wypowiedzieć się na pytania otwarte w swobodny sposób. Może w ten sposób wyrazić swoją indywidualną opinię. Wywiad ssi zanim przeprowadzimy musimy go szczegółowo przygotować. Aby badanie jakościowe było wykonane prawidłowo wywiad musi odpowiadać na kilka kwestii.

Ważne kwestie w transkrypcji wywiadów ssi

Między innymi należy jasno określić cel badania. Zwłaszcza po co jest prowadzone i jakie jest jego uzasadnienie. Respondent musi wiedzieć jaki jest zakres tematyczny wywiadu, aby mógł się do niego odpowiednio przygotować. Transkrypcje wywiadów ssi są dokładne, przejrzyste i pomagają w przygotowaniu ostatecznych wyników badania. Jeżeli wywiad jest prowadzony z kilkoma osobami na ten sam temat na przykład podczas rekrutacji pracowników transkrypcja wywiadu ssi pozwala łatwo wyłapać zalety i wady poszczególnych kandydatów.

Szczególnie wtedy, gdy oceniający nie uczestniczyli w rozmowie i są wzrokowcami. Samo wysłuchanie nagrania może nie dać im pełnego obrazu przeprowadzonej rozmowy. Przeczytanie transkrypcji wywiadu ssi sporo może wyjaśnić i pozwoli na szybszą i wnikliwą analizę respondentów.

Opublikuj w mediach:

Podobne posty